Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”. Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Enligt PuL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Vi följer PuL och skyddar personuppgifter genom omfattande säkerhetsåtgärder. Genom att [kryssa/klicka] i rutan samtycker du till att vi, IOGT-NTO-rörelsen, behandlar (t.ex. sparar och använder oss av) personuppgifter om dig, i enlighet med PuL och vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.

De personuppgifter som vi avser samla in och behandla är de uppgifter som du lämnar i samband med den aktivitet du nu ska göra. Uppgifterna kan exempelvis vara namn och kontaktuppgifter, vad du gör på denna webbsida, vilka samhällsfrågor du intresserar dig av, dina åsikter i sådana frågor samt uppgifter om dina levnadsförhållanden. Vissa av uppgifterna kan komma att spegla dina åsikter i samhälls- och politiska frågor. Dessutom kommer uppgifter om din öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick att sparas.

Särskilt om uppgifter i samband med köp och donationer:
I samband med köp eller donationer kommer (utöver uppgifterna ovan) även uppgifter om betalningssätt och betalkortinformation behandlas, men enbart för att genomföra betalningen och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi sparar inte betalkortinformation efter betalningens genomförande, om du inte väljer att göra en återkommande betalning – då sparas dina betalkortuppgifter hos vår betalningspartner tills du väljer att upphöra med din återkommande gåva eller kontaktar oss för att avregistrera dig. Våra betalningspartners uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) som är ett globalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandard för hantering av kontoinformation, framtagen av bl.a. betalkortsbranschen. För att skydda din betalkortsinformation och andra känsliga personuppgifter mot obehörig åtkomst sker transaktionen över SSL och informationen krypteras.

Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter är i detta fall att främja engagemang för alkoholpolitiska aktiviteter, kampanjer och verksamhet arrangerade av IOGT-NTO-rörelsen, samt att kunna tillställa dig riktad information inom dessa områden via olika kontaktkanaler (exempelvis e-post och telefon). Ändamålet omfattar även att utvärdera våra kampanjer och deras genomslag i olika grupper av personer.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av IOGT-NTO-rörelsen och de fåtal företag som vi har anlitat för att biträda oss i hanteringen av uppgifterna (s.k. ”personuppgiftsbiträden”). Våra personuppgiftsbiträden hanterar endast uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner, i enlighet med PuL och i enlighet med det som framgår i denna text.

Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan. IOGT-NTO-rörelsen ideell förening, org nr 802497-7434, Box 12825, 112 97 Stockholm är personuppgiftsansvarig enligt PuL för denna behandling av personuppgifter. Kontaktperson Annika Myhre, förbundsjurist, 0733-72 62 48, annika.myhre@iogt.se

Du har enligt 26 § PuL rätt att gratis, efter undertecknad ansökan skickad till oss på adressen ovan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse av personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan också återkalla ditt samtycke. Då kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter om dig än de vi redan har.

Läs vår partners och personuppgiftsbiträdes fullständiga Integritetspolicy här.

 

Det är viktigt att alltid få mediciner från ett prestigefyllt apotek, med det är farligt att använda falska läkemedel. Köpmedel online kan vara ett bra sätt att spara budget på recept. Denna article fokuserar på köp Viagra. Vad behöver patienterna alltid fråga om sexuell läkemedel specialist för medicinsk rådgivning om ”erektil problem”? Viagra är en av de bästa behandlingsalternativen hela tiden. För närvarande söker många män online för den exakta frasen köp viagra på nätet på Internet. Detta råd är vanligt, men det kan göra skillnaden om du behöver information om kopa viagra. Att ha sådan sjuka kan vara ett mässa problem. Så om du upplever erektilproblem är det viktigt att se en certifierad doktor direkt för en fullständig läkarundersökning.