Ge en gåva - Vit Jul

Din gåva är värdefull

– den bidrar till att fler barn växer upp med fina och trygga julminnen

SWISHA

valfritt belopp till

900 51 90

– varje krona gör skillnad!

När du ger en gåva till IOGT-NTO-rörelsen behandlas dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och vår integritetspolicy.

Tack för att du vill stödja IOGT-NTO-rörelsens arbete för alla barns rätt till en trygg uppväxt utan alkohol eller andra droger!

Tack vare din gåva kan vi skapa viktig verksamhet för barn, unga och vuxna – året runt, i Sverige och i andra delar av världen.

Dina pengar går till hela vår verksamhet, i Sverige och internationellt. Du är till exempel med och skapar trygga mötesplatser för barn och unga, inte minst under lov och helgdagar då skolor och fritidsaktiviteter har stängt. Du bidrar till att vuxna får möjlighet att ta sig ur sitt missbruk och dessutom stöttar vi anhöriga, eftersom vi vet hur svårt det kan vara att drabbas av någon annans missbruk.

Tillsammans kämpar vi för barns rätt till en trygg och drogfri uppväxt genom forskning och påverkan – i Sverige och i resten av världen. Din gåva gör att vi kan förse politiker och tjänstemän med nödvändig kunskap för att ta nyktra beslut och skapa långsiktig förändring.

För ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger. 

Tryggt givande

Vi har 90-konto.

Det innebär att vårt arbete granskas av Svensk insamlingskontroll och du kan vara trygg med att dina pengar används på ett korrekt sätt.

Personuppgifter.

Genom att ge en gåva accepterar du vår hantering av dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi sparar dina uppgifter när du gett en gåva till IOGT-NTO-rörelsen, dels för att kunna ge dig bra service och återkoppling om hur dina pengar gör nytta dels för att följa även annan gällande lagstiftning. Uppgifterna används uteslutande för IOGT-NTO-rörelsens egna ändamål och säljs inte vidare till någon annan part. Om du inte längre vill nås av information från oss kan du avanmäla dig i mejl eller sms som du får av oss eller genom att kontakta vår Givarservice på givarservice@iogt.se eller 08-672 60 00.