Aktivitetsbidrag-formulär - Vit Jul

Ansökningsformulär aktivitetsbidrag Vit jul 2018

  • För att kunna ansöka om aktivitetsbidrag så måste ni registrera er Vit jul-aktivitet på www.vitjul.se/medlem/registrera-aktivitet/. Vänligen ange referensnumret (fyra siffror) i fältet ovan som ni fick i bekräftelsemejlet efter ni registrerade er Vit jul-aktivitet.
  • Kontaktperson

    Den person vi ska kunna kontakta om frågor gällande er bidragsansökan och som är ansvarig för att redovisa aktivitetsbidraget efter aktiviteten är genomförd.
    Kontaktpersonen behöver vara behörig att söka bidrag i föreningens/distriktets namn.
  • ÅÅMMDD-XXXX