För medlemmar: allt om aktivitetsbidrag

Kriterier för bidrag till en Vit jul-aktivitet:

Alla föreningar, kårer, distrikt och nätverk inom IOGT-NTO-rörelsen är välkomna att söka ekonomiskt bidrag till sin Vit jul-aktivitet.

Det finns i år bara en pott att söka ur.

Vi erbjuder sökande tre nivåer på bidrag:

  • 2000 kr om aktiviteten har färre än 50 deltagande barn/unga + extern marknadsföring
  • 4000 kr om aktiviteten har fler än 50 deltagande barn/unga + extern marknadsföring
  • 8000 kr om aktiviteten har  fler än 100 deltagande barn/unga, ELLER aktiviteten genomförs julafton, juldagen eller annandag jul, + extern marknadsföring.

Följande ska vara uppfyllt:

  • Aktiviteten genomförs mellan 21 december 2018 och 6 januari 2019.
  • Majoriteten av aktivitetens deltagare är barn och/eller unga.
  • Den är öppen för personer utanför IOGT-NTO-rörelsen.
  • Den marknadsförs externt, gärna genom skola och/eller socialtjänst.
  • Aktiviteten är kostnadsfri för deltagarna. Enklare aktiviteter som är öppna för många barn premieras.
  • Aktiviteten ska registreras här. Registrering kan kan göras efter 2 oktober.

Bidraget kan sökas mellan 2 oktober – 25 november. Använd detta formulär för att ansöka om aktivitetsbidrag.

Besked om beslut: 26/11-10/12 och utbetalning sker v 50.

Användandet av aktivitetsbidraget ska redovisas senast den 20/1 i detta formulär.

Kom ihåg att registrera er Vit jul-aktivitet oavsett om ni söker bidrag för den eller ej!

När aktiviteten är registrerad kommer den att synas i listan över aktiviteter, vilket gör det lättare för externa besökare att hitta oss!

Registrera er Vit jul-aktivitet här!

.