Bakom Vit jul-kampanjen står IOGT-NTO-rörelsen fyra förbund:

  • Junis, med verksamhet för barn och unga upp till 15 år.
  • Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, NSF med scouting för barn från 8 år, unga och vuxna.
  • Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, med verksamhet för unga 13–25 år.
  • IOGT-NTO, med verksamhet för personer från 25 år och uppåt.

Om IOGT-NTO

IOGT-NTO är en organisation med nära 27 000 medlemmar fördelade på 400 lokalföreningar över hela landet.

Genom förbundets verksamheter och påverkansarbete inspirerar organisationen till en hälsosam och drogfri livsstil och utmanar den rådande alkoholnormen, som förutsätter att alla vuxna dricker alkohol.

IOGT-NTO är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Mer information om IOGT-NTO och deras verksamhet hittar du hos IOGT-NTO.

Om Junis

Junis är IOGT-NTO-rörelsens barnorganisation, som arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö.

Junis har cirka 10 000 medlemmar upp till 15 år som är med i någon av de cirka 180 Junis-föreningar som finns runt om i landet.

Junis är en ideell organisation som är religiöst och politiskt obunden.

Mer information om deras verksamhet hittar du hos Junis.

 

Om Nykterhetsrörelsens scoutförbund

Att vara scout är att göra sitt bästa för att bli den bästa versionen av sig själv. I Nykterhetsrörelsens Scoutförbund samlas barn, unga och scoutledare varje vecka för att uppleva äventyr och testa nya saker.

NSF:s verksamhet har problemlösning, ledarskap och nykterhet i fokus. Förbundet står för ett öppet och demokratiskt samhälle där unga är med och bestämmer. Här finns en övertygelse om att vi tillsammans kan skapa en bättre värld där alla får plats. För att vara scout, det är att bry sig! Att bry sig om andra, att bry sig om sig själv och att bry sig om framtiden.

NSF består av 74 kårer verksamma i cirka 70 kommuner, från Ånäset i norr till Malmö i söder.
Läs mer om verksamheten hos NSF.

Om Ungdomens nykterhetsförbund (UNF)

UNF är IOGT-NTO-rörelsens förbund av unga, för unga. De verkar för en aktiv och drogfri fritid för unga och ger unga en plattform för att engagera sig och skapa verksamhet.

För att världen ska bli så demokratisk och solidarisk som möjligt arbetar UNF för att avvärja hinder som bromsar demokratisk och solidarisk utveckling. Alkohol är ett av dessa hinder. Därför arbetar UNF förebyggande mot alkohol och droger – genom sin verksamhet men också genom att de bedriver ett omfattade påverkansarbete.

UNF har 125 föreningar runt om i landet och välkomnar medlemmar som är mellan 13 och 25 år.

Läs mer om UNF.