Redovisning av Vit jul-aktivitet

Här redovisar ni er Vit jul-aktivitet. Om ni fått beviljat aktivitetsbidrag är det krav att ni fyller i formuläret.
Var gärna så tydliga som möjligt så att vi tillsammans kan utveckla Vit jul-kampanjen. Sista dag att göra er redovisning är 20 januari 2019. I annat fall kan ni bli återbetalningsskyldiga av det bidrag ni fått och kan inte heller söka aktivitetsbidrag 2018-2019.

Har du frågor mejla info@vitjul.se.