Sifo 2017 - Vit Jul

En av fyra föräldrar tar en vit jul för barnens skull

– enligt färsk Sifo-undersökning

En av fyra föräldrar tar en vit jul för barnens skull

Var tionde vuxen som annars dricker alkohol väljer alkoholfritt under julen efter att ha blivit förälder. Ytterligare 4 av 10 dricker mindre under julhelgen än vad de gjorde innan de fick barn, enligt en färsk Sifo-undersökning gjord av IOGT-NTO-rörelsen.

– Det är goda nyheter, säger Mona Örjes, ordförande IOGT-NTO-rörelsen. Vi har arbetat med kampanjen Vit jul sedan 2007, och vårt mål är att fler vuxna ska välja att fira en alkoholfri jul, för barnens skull.

Mammorna skippar alkohol i större utsträckning än papporna under julhelgen, sedan de fått barn, 12 % bland mammorna jämfört med 6 % bland papporna. Och yngre föräldrar minskar sin konsumtion i större utsträckning än äldre föräldrar. 4 av 10, av de föräldrar som annars dricker alkohol, ser även till att någon är nykter under julhelgen ifall att det händer något.

– Det är också tydligt att enskilda människor kan påverka mer än de tror. När de väljer att ta en vit jul, blir det lättare för andra att följa efter, fortsätter Örjes.

Drygt 3 av 10 menar att de skulle dricka mindre, eller avstå helt från alkohol, om de visste att någon annan i sällskapet tog en vit jul. Mammor skulle välja alkoholfritt i större utsträckning än pappor, 29 % av mammorna jämfört med 10 % av papporna.

Se fler siffror här nedan!

Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget Kantar Sifo. Under perioden 27 november-10 december 2017 har ca 1000 intervjuer genomförts med män och kvinnor 16-74 år i Sverige.

4 av 10 föräldrar tror att barnen märker skillnad om det finns alkohol på julbordet eller inte.

Mammor som grupp tror i större utsträckning än vad pappor gör att barnen märker skillnad (49% bland mammorna jämfört ed 33% bland papporna). Här sticker Malmö ut; endast 2 av 10 Malmöbor tror att barnen märker skillnad. Enligt undersökningen tenderar också Malmöföräldrarna att dricka mer alkohol under julhelgen än föräldrar som bor i övriga landet.

1 av 4 föräldrar (26%) väljer en vit jul och ytterligare 1 av 4 (26%) väljer att dricka mindre när de firar jul med barn.

Mammor som grupp samt de som bor ute i landet är mer benägna att välja en vit jul än papporna och de som bor i storstäderna. De yngre föräldrarna väljer att skära ner på alkoholen i större utsträckning än de äldre föräldrarna.

Andra i sällskapet påverkar föräldrarnas drickande!

Drygt 3 av 10 föräldrar som annars dricker menar att de inte skulle dricka alkohol eller dricka mindre alkohol om de visste att någon annan i sällskapet tog en vit jul. Mammorna skulle i större utsträckning än papporna ta en vit jul och helt välja bort alkoholen om någon annan i sällskapet gjorde detsamma (29% av mammorna jämfört med 10% av papporna skulle skippa alkoholen).

"1997 var året. Mina föräldrar skulle fira "julafton". Jag hade sett hur de förberedde med de lila kassarna. Den enda sorten vi hade i lådan." - Robban

Läs hela Robbans berättelse här!

Hälften av alla föräldrar tror att barnen märker av att vuxna druckit redan efter 1-2 glas.

1 av 4 föräldrar (24%) tror att barn märker av att föräldrarna har druckit redan efter ett glas och ytterligare 3 av 10 (33%) tror barnen märker av det efter två glas.

Närmare 1 av 10 föräldrar som annars dricker alkohol har valt en vit jul sedan de fick barn.

Ytterligare 4 av 10 dricker mindre under julhelgen än vad de gjorde innan de fick barn. Mammorna har helt slutat dricka alkohol i större utsträckning än papporna under julhelgen sedan de fick barn (12% bland mammorna jämfört med 6% bland papporna).

Närmare 2 av 10 föräldrar som dricker alkohol menar att deras barn åtminstone någon gång kommenterat något om att de dricker alkohol.

Det här är vanligare bland papporna än bland mammorna (21% bland papporna jämfört med 15% bland mammorna) och bland äldre föräldrar jämfört med yngre (22% bland äldre med 4% bland yngre).