Ta ställning!

Ta en Vit jul!

Gör som 13271
andra och var en trygg vuxen för barnen i din närhet

Skriv under här!

Alla barn har rätt till en Vit jul, utan oro för vuxna som dricker

Fyra barn i varje svensk skolklass påverkas negativt av en förälders drickande*. Många av dessa möter julen med en klump i magen. Vi vet att 21 procent av Sveriges niondeklassare tycker att en förälder dricker för mycket**. Detta är dystra besked men samtidigt ser vi att fler och fler vuxna kan tänka sig att fira julen utan alkohol***.

Du hänger väl på och gör julen till barnens högtid?

* Statens folkhälsoinstitut, 2008. Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem, Omfattning och analys.
CAN, 2019. Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? – Resultat från en systematisk Litteraturöversikt.

** CAN 2017, Skolelevers drogvanor

*** YouGov 2018, Vit jul 2018.

70 %

så mycket ökar Systembolagets försäljning med veckan före jul

21 %

av alla niondeklassare tycker att någon förälder dricker för mycket*

4

barn i varje svensk skolklass påverkas negativt av en förälders drickande

Ta ställning och skippa alkoholen julen 2019

Genom ditt ställningstagande inspirerar du andra att göra detsamma!

Skriv under här!