Integritetspolicy för IOGT-NTO-rörelsen

 Integritetspolicy för IOGT-NTO-rörelsen

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. I denna integritetspolicy beskrivs när, hur och i vilket syfte IOGT-NTO-rörelsen ideell förening (hädanefter endast IOGT-NTO-rörelsen) hanterar dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har som registrerad hos oss och hur du kan kontakta oss. Policyn gäller för de tillfällen då du kommer i kontakt med oss via vår hemsida, sociala medier, e-post, post, telefon eller fysiska möten som givare, medlem i något av våra förbund, i din yrkesroll eller som allmänt intresserad av vår verksamhet.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in den information som du lämnar ifrån dig när du blir givare och/eller använder våra tjänster. Till exempel när du deltar i en kampanj, skänker en gåva, när du kontaktar oss eller använder någon annan av IOGT-NTO-rörelsens webbsidor eller sidor i sociala medier, där du lämnar personuppgifter. Vi får även tillgång till våra medlemsförbunds medlemsuppgifter genom de uppgifter som lämnas vid ansökan om medlemskap i dem. För att kunna hålla dina uppgifter uppdaterade och korrekta, uppdaterar och kompletterar vi dina uppgifter från en extern part som tillhandahåller underlag från folkbokföringen.

Kontaktuppgifter

IOGT-NTO-rörelsen, org nr 802497-7434, Box 12825, 112 97 Stockholm.

För praktiska frågor v.g. kontakta vår Medlems- och Givarservice via mejl på givarservice@iogt.se, eller via växeln på telefonnummer 08-672 60 00. Kontaktperson för rörelsens hantering av personuppgifter är IOGT-NTO:s datasamordnare som du når på jurist@iogt.se eller via växeln, 08-672 60 00.

Du hittar hela vår integritetspolicy under IOGT-NTO-rörelsens styrdokument.