Om Ungdomens nykterhetsförbund – UNF

Ungdomens nykterhetsförbund är en organisation av unga, för unga

Här utvecklas du, förverkligar och driver idéer om ungas styrka och nykterhet. UNF är mer än en klubb för nykterister, mer än en motpol till alkoholnormer. Vi är en folkrörelse, en kraft för samhällets och ungas utveckling. I UNF ger vi dig som ung en plattform och verktyg för att engagera dig i det du tycker är viktigt och roligt. Här skapar du och dina vänner all verksamhet själva. Från LAN till pizzakvällar till aktivism som belyser bristen på fritid för unga i er kommun.

Gå till UNF – Ungdomens Nykterhetsförbund hemsida