Om IOGT-NTO

Sveriges största nykterhetsorganisation

IOGT-NTO är en del av en världsomspännande rörelse som kämpar för att alkoholen inte ska stå i vägen för människors utveckling och hälsa. I Sverige är vi en partipolitiskt och religiöst obunden organisation och folkrörelse. Vi har nära 20 000 medlemmar, fördelade på 8 distrikt och 400 lokalföreningar över hela landet.

Genom våra verksamheter och vårt påverkansarbete utmanar vi den rådande normen – som förutsätter att alla vuxna dricker alkohol – och inspirerar till en hälsosam och drogfri livsstil.

”Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.”

Gå till IOGT-NTOs hemsida.