Registrera aktivitet

Ange endast föreningen/kåren/distriktets namn eftersom vi endast betalar ut bidrag till det kontonummer som mottagaren har registrerat i respektive förbunds medlemsregister. Inga pengar betalas ut till privatpersoners kontonummer.

Beskriv tydligt vad ni ska genomföra för aktivitet, vem som är målgrupp och hur aktiviteten kommer marknadsföras samt vilka inkomster och utgifter aktiviteten har. Du behöver även ange till vilken förening/kår/distrikt som bidraget ska betalas ut till, bidrag betalas endast ut till det av föreningen/kåren/distriktet registrerade kontonummer i respektive förbunds medlemsregister.

Krävs föranmälan för att delta i aktiviteten? Om JA, kryssa för det valet nedan!